Din solide samarbejdspartner

O.K. Entreprise er en entreprenørvirksomhed der arbejder indenfor bolig-, erhvervs-, og industribyggeri. Vi løser opgaver i total-, hoved-, fag-, og råhusentreprise. Vi har egenproduktion af jord, kloak, beton og elementmontage.

Jord & Beton

Jordopgaver er typisk muldafrømning, udgravninger for fundamenter, kælderareal eller gravning for rørlægning samt bundopbygning til eksempelvis belægninger

Kloak

Kloakarbejdet omfatter renovering og nyanlæg indenfor spildevands-, regnvands- og dræn-installationer

Elementmontage

Opgaverne med beton og elementmontage spænder vidt, fra renseanlæg, fundering, terrændæk, egentlige råhusentrepriser. Indenfor betonarbejdet kan vi løse stort set alle opgaver, d.v.s opstilling, binding af jern/armering og støbning af beton

Entrepriseformer

Vores entrepriseformer består både af fag-, hoved- og totalentrepriser, vigtigst er, at du som kunde får den løsning, der passer bedst til opgaven.

Fagentreprise

I fagentreprisen løser vi en del af dit projekt – jord og beton eller andet entreprenørarbejde.

Hovedentreprise

I hovedentreprisen tager vi os af den håndværksmæssige side, mens du selv har kontakten til arkitekter og andre ingeniører.

Totalentreprise

I totalentreprisen har du én kontakt hos os. Vi varetager byggeprocessen fra idéoplæg til færdigt projekt.

Kontakt

O.K. Entreprise ApS